E-bordro Bordro Kontrol Etme
Kategori; » Güncel

E-bordro Bordro Kontrol Etme

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Eylül 2008’den itibaren maaş bordrolarını internete taşıdı. Artık memurlar ve personeller maaş bordrolarını bu siteden görebilecekler. Ancak, maaşınızın ne kadar olduğunu, bankadan hesabınıza yatırılan maaşınızla aynı olup olmadığını karşılaştırmanız gerekiyor. E-bordro sistemine 15 kasımdan itibaren bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

657 sayılı Kanunun, “Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları” başlıkları 164’üncü maddesinin son fıkrasında; personelin özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu Tebliğ ile bu husus düzenlenmiş ve istisnalar dışında, maaş mutemetliğinin kamu görevi olmaktan çıkarıldığı açıklanmıştır.

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu tebliğe göre Personelin maaşı Tahakkuk Daireleri tarafından hesaplanarak saymanlıklarca onaylandıktan sonra ilgili banka şubesine aktarılmaktadır.

Konu Hakkında diğer sayfalar için 2. Sayfaya tıklayınız.

Bu yazıya gelmek için ne arama yaptılar:

Pages: 1 2

Yorumlar
E-bordro Bordro Kontrol Etme yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.


One Response to “E-bordro Bordro Kontrol Etme”

  1. 1
    ahmet tıkır Says:

    çok iyi oldu böyle

Yorum Yapmaktan Çekinmeyin ( Bizim İçin Önemli )